Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije Arhimonn doo posebnu pažnju poklanja ispitivanju mogućnosti i pronalažanju optimalnog rešenja prostorno - funkcionalne organizacije objekta. Istovremenom razradom i uporednom analizom varijantnih rešenja, uz stalne konsultacije sa investitorom, obezbeđuje se najadekvatnije i najkvalitetnije rešenje prema željama i mogućnostima investitora.


U okviru arhitektonskog projektovanja Arhimonn doo izrađuje sve vrste projektno - tehničke dokumentacije:

 • Idejni projekti
 • Glavni projekti
 • Projekti izvedenih objekata
 • Projekti za legalizaciju ag objekata
 • Projekti enterijera
 • Projekti adaptacija
 • Projekti rekonstrukcija
 • Projekti spoljnog uređenja

Arhimonn doo izrađuje projekte za različite tipove arhitektonsko - građevinskih objekata:

 • Zdravstveni objekti
 • Poslovni objekti
 • Stambeni i stambeno-poslovni objekti
 • Industrijski i tehnički objekti
 • Javni objekti (sakralni i profani)

Pored izrade projektno - tehničke dokumentacije Arhimonn doo obezbeđuje i niz stručnih usluga vezanih za projektovanje i izgradnju arhitektonsko - građevinskih objekata:

 • Stručni i projektantski nadzor u toku izgradnje
 • Spoljnu tehničku kontrolu projekata
 • Consulting (savetničke usluge, mišljenja i supervizije radova i dokumenata)
 • Izradu tenderske dokumentacije
 • Koordinaciju i sinhronizaciju izrade projekata

Za složenije i veće objekte Arhimonn doo izrađuje posebnu i prateću investicionu i tehničku dokumentaciju:

 • Arhitektonsko - urbanističke planove razvoja lokaliteta
 • Master planove
 • Studije opravdanosti i izvodljivosti investicije
 • Elaborate procene i vrednovanja investicionih objekata i lokaliteta

Pored osnovnog projektantskog rada Arhimonn doo izrađuje predloge, nacrte i projekte za dizajn:

 • Urbani dizajn parternih elemenata
 • Dizajn rasvete objekata
 • Dizajn svetlećih reklama i drugih obeležja objekata
 • Vizuelne komunikacije i unutrašnja informaciona signalizacija objekata
 • Industrijski, reklamni i primenjeni dizajn

Arhimonn doo okuplja i organizuje sve profile specijalizovanih usluga i stručnu saradnju neophodnu za realizaciju i izradu projektno - tehničke dokumentacije (iz oblasti inženjerskog rada, prema vrstama sadržaja projekata):

 • Arhitektonski projekti
 • Tehnološki projekti
 • Projekti konstrukcije
 • Projekti niskogradnje
 • Projekti saobraćajne signalizacije
 • Projekti instalacija vodovoda i kanalizacije
 • Projekti elektroinstalacija
 • Projekti termomašinskih instalacija
 • Projekti zelenila
 • Elaborati i projekti protivpožarne zaštite objekata
 • Geodetski nacrti i elaborati

Svako projektno rešenje formira se prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima, uz istovremenu primenu svih neophodnih standarda. Samo projektno rešenje i njegova implementacija prilikom izgradnje objekta rezultat su sprege pozitivnih iskustava iz savremene inženjersko-tehnološke prakse.